IgnifugareServicii de verificat, reparat si incarcat stingatoare de incendiu


Conform legislatiei in vigoare (Legea nr. 307/2006 Privind apararea impotriva incendiilor) verificarea periodica, repararea si incarcarea oricarui tip de stingator si a altor aparate de stins incendii, se executa numai de persoane atestate de Centrul National de Securitate la Incendii si Protectie Civila.

Perioada minima de verificare, reparare si incarcare a stingatoarelor de incendiu este de 12 luni pentru stingatoarele cu pulbere si cele cu dioxid de carbon si 6 luni pentru cele cu spuma.

Operatiile de verificare constau in :

» demontarea completa a stingatoarelor, curatarea si reprotejarea adecvata (vopsirea) stingatoarelor care necesita aceasta operatie
» verificarea aspectului exterior si interior si a starii de integralitate a subansamblelor
» verificarea functionalitatii subansamblurilor componente
» inlocuirea pieselor defecte (corpuri de refulare, manometre, furtune, manere, garnituri de etansare, membrane si inele de cupru, etc.)
» verificarea starii calitative a agentului de stingere (pulbere/spuma) si incarcarea cu agent de stingere corespunzator
» verificarea la etanseitate a recipientului stingatorului conform Prescriptiilor tehnice PT 5-2003 Colectia ISCIR
» starea de incarcare a buteliei cu dioxid de carbon/azot
» sigilarea, inscriptionarea si etichetarea stingatorului cu modul de folosire, focarele de incendiu la care poate fi folosit, date despre producator, data la care stingatorul a fost verificat si data urmatoarei verificari

Intrega operatie de verificare, reparare si incarcare a stingatoarelor este executata avandu-se in vedere procedurile specifice de lucru aprobate de Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila, precum si Prescriptiile Tehnice PT 5-2003 Colectia ISCIR.